Nhảy tới nội dung
Phiên bản: 1.1

Tổng quan

Giới Thiệu Chung

AppotaPay Payment Platform là nền tảng cho các giải pháp thanh toán Online/Offline dành cho các đơn vị đối tác kinh doanh, cho phép người dùng sử dụng đa dạng các hình thức thanh toán: Số dư Ví Appota, Thẻ Ngân hàng ATM, Thẻ Visa/Master Card... để thanh toán các dịch vụ trên nhiều nền tảng khác nhau: Desktop Website, Desktop Application, Mobile Website, Mobile Application...

Quy Trình Tích Hợp

Các bước tích hợp

 • Đối tác liên hệ để được kích hoạt thông tin kết nối hệ thống Sandbox
 • Đối tác dùng thông tin kết nối hệ thống Sandbox để thực hiện test kết nối theo tài liệu hướng dẫn.
 • Tiến hành kiểm thử, kiểm tra các lỗi phổ biến trong quá trình thanh toán.
 • Sau khi kết nối thử nghiệm ở hệ thống Sandbox thành công, Đối tác Đăng ký tài khoản.
 • AppotaPay kích hoạt tài khoản cho đối tác.
 • Đối tác tạo sản phẩm mới để lấy thông tin tích hợp trên môi trường production.
 • Đối tác triển khai dịch vụ trên môi trường production.

Thông tin tích hợp

Môi trường tích hợp

 • Sandbox: Được sử dụng để kiểm thử, debug trong quá trình tích hợp.
 • Production: Môi trường chạy thật sau khi tích hợp thành công.

Thông tin kết nối

 • PARTNER CODE: Mã đối tác AppotaPay cung cấp sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản.
 • API KEY: Được dùng để kết nối tới API, được cung cấp sau khi tạo sản phẩm.
 • SECRET KEY: Được dùng để tạo, xác thực chữ ký điện tử signature.
 • PUBLIC KEY: Được dùng để mã hoá dữ liệu dựa trên thuật toán RSA.

Domain, IP Hệ Thống

Môi trườngDomainIncoming IPOutComing IP
Sandboxhttps://payment.dev.appotapay.com42.113.207.106103.53.170.51
Productionhttps://payment.appotapay.com43.239.223.134, 43.129.13.162, 129.226.155.6, 129.226.155.8743.239.223.231, 43.239.223.206, 43.129.13.162, 129.226.155.6, 129.226.155.87

Thông tin kết nối Sandbox

Tài khoản Sandbox

PartnerCodeAPPOTAPAY
ApiKeyFJcmF8uj2ISveL5FvvNk4pnp8xrhINz8
SecretKeyXAonJgy14YhtePEITXhyBS2unjfJLAV3

Thẻ ngân hàng nội địa

Thông tin thẻ

Bank CodeMB
Card Number9704229306604047
Card holder nameARTURO MOEN
Expired date01/23
OTP123456

Thông tin tài khoản

Bank CodePVBANK
Account Number01040001
Account NameNGUYEN VAN A
Identification Number343243423313
OTPotp

Thẻ Visa, MasterCard

Bank CodeMaster Card
Card Number5123456789012346
Card holder nameNGUYEN VAN A
Expired date03/27
CVV123
Bank CodeMaster Card
Card Number5123450000000008
Card holder nameNGUYEN VAN A
Expired date03/27
CVV123

Tài khoản ví test

Hướng dẫn test Ví

Postman Collection